Правила за ползване

 

Правила

 

 

Правила за пазаруване и публикуване на обяви в сайта WWW.GUN-BG.COM

Уважаеми потребители, по-долу са посочени основните насоки и правила при регистрация, пазаруване и публикуване на обяви на нашата страница. Моля прочетете пълното съдържание внимателно, преди да изпращате запитване до нас.

Условия за ползване на уеб сайта WWW.GUN-BG.COM

Моля, внимателно се запознайте с условията за ползване!

Използвайки този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията по-долу.

I. Правила за използване на уеб сайта

1.1. Потребителите на уеб порталът имат право да се възползват свободно от ресурсите на WWW.GUN-BG.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни ограничения.

1.2. Потребителите на WWW.GUN-BG.COM нямат право да разпространяват или ползват текстове, картини, образи, имена или части от сайта, без изрично разрешение от същия.

 

II. Политика на поверителност

 

2.1. Интернет магазина WWW.GUN-BG.COM се задължава да пази строго вашите лични данни за контакт или личната ви информация и гарантира , че същата няма да постъпи при трети страни под какъвто и да е претекст, освен ако това не се изисква от закона, органите на МВР или специализираните власти , с изрични правомощия за това както и с необходимата надлежно подписана и подпечатана ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

2.2. WWW.GUN-BG.COM не изпраща нежелани съобщения по електронната поща, с изключение на съобщения свързани с ваша поръчка или запитване.

 

III. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

 

3.1. Собственик на домейн името WWW.GUN-BG.COM e Петя Благоева Петрова  гр. София - 1000 Славейков 8 за контакти Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

3.2. Собствениците на домейнa имат право да променят цените по свое усмотрение и в свое лично решение по всяко време без да дължат предварително уведомление на потребителите си.

3.3. Подателя на запитването е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и доставката към нея.

3.4. При допуснати технически, правописни, софтуерни и други грешки в сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчка и не дължим обезщетение или уведомление по никакъв начин на потребителя, освен ако не се налага да му възстановим суми платени от него.

 

IV. Цени на стоки и услуги в сайта

 

4.1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език.

4.2. Цената на стоките е изписана с включени всички налози,мита,акцизи,допълнителни данъци и т.н. на страниците за представяне на съответния продукт.

4.3. Таксата за доставка не е включена в цената на стоките.

4.4. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока посочен в ЗЗП чл.55 всички плащания се приемат като задатък.

4.5. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

V. Отказ от съответен продукт

В зависимост от вида на закупения нов продукт, гаранционният срок може да бъде от един месец до тридесет години.

5. Оптични прицели и устройства с оптика и електроника.

 

5.1. Гаранционният срок за Gun-BG, оптично устройство, закупено от 1 / една / година до 2 / две / години за електрониката .

5.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, тя съдържа номера на документа на продажбата, печат и подпис на продавача и подписа на купувача.

5.3.Поради спецификата на установяването на правилният технически режим на работа на всеки оптически уред : Рекламация/връщане на оптически уред става единствено и лично в присъствието на купувача и продавача след извършването на полеви реален тест със стрелба със оръжието на клиента за което е закупена оптиката . Стрелбата се извършва от майстор по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие с рег. номер 258-007 от GUN-BG като разходите по стрелбата като патрони и стрелбище са за сметка на GUN-BG . Стрелбата се извършва на стрелбищен комплекс Диана-Л находящ се във село Лозен . Купувача се задължава да осигури оръжието в технически изряден вид във предварително уговорения ден и час . Въз основа на проведената тест стрелба се констатира със протокол реалното техническо състояние на оптическия уред . Въз основа на този протокол се оценява оптическия уред .

5.4. Когато използвате гаранцията, собственикът, в допълнение към гаранционната карта, трябва да предостави заверено разрешение за носене и употреба на  оръжие от органите на МВР , документ за закупения уред .

5.5. Гаранцията/рекламация/връщане на продукта - не важи за:

Оптичеки уреди монтирани на оръжието от не - специалист оръжеен майстор по ремонта на огнестрелно оръжие .

- повредени, надраскани, подрязани , подбити или изкривени по време на монтажа и употребата.

- Липсващи части и механизми, свързани с работата на уреда.

- Козметични повреди от външната страна, както и нормално износване на механични компоненти, подложени на нормално / предписано / оперативно износване.

Втора ръка ръка

5.6. В случай на ремонт:

- ремонтът се извършва от сервиз - оторизиран от GUN-BG

- сервизът извършва обем от действия,  довеждащи уреда до степен на техническа годност и изправност

- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза

- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза

- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност

5.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- при повреди на оптическия уред , получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси

- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оптическия уред

- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оптическия уред .

- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оптическия уред.

- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока

- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица

- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него

- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.

5.8. Максималният срок за ремонт е до 3 месеца  , при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

5.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оптическия уред .

 

6.1. Потребителят има право да се откажете от поръчаните продукти в срок от 24 часа  считано от датата и часа на която  потребителя е получил поръчката в случай, че не е нарушавана целостта на опаковката им и са запазени във вида, в който сте ги получили.Конкретно продукта не е с разпечатана фабрична опаковка . Не е отварян за преглед във куриерска фирма за преглед . Всичко останало се зачита за употреба на продукта и се счита за използван по който вече текът гаранционни условия на производителя по спецификация .

6.2. Срокът в който отказаните продукти трябва да бъдат върнати е 10 работни дни, считано от датата на която потребителя е получил поръчката.

6.3. При отказ и връщане на продукт, същият трябва да бъде придружен с касов бон и данъчна фактура, ако има издадена такава.

6.4. Транспортните разходи по връщането на отказан продукт са за сметка на потребителя.

6.5. При възтановяване на сума, заплатена за отказана поръчка, такста за доставката на продукта се приспада от общата сума, която ще бъде възтановена на потребителя.

6.6. В случай, че поръчката, която се отказва е  била използвана, стойността на използваните детаили ще бъде приспадната от общата сума, която ще бъде възстановена на потребителя.

6.7. Заплатената сума за отказана поръчка ще бъде възтановена на потребителя до 30 дни, считано от дата на отказ от поръчка.

6.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, WWW.GUN-BG.COM си запазва правата да достави  стоката поръчана от потребителя в рамките на 30 календарни дни от датата която е съобщено за това,като всички транспортни разходи са за сметка на продавача . При не изпълнение на горепосоченото потребителя има право да поиска възстановяване на цялата заплатена сума за поръчката, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

                               Време на доставки и техните цени ?

WWW.GUN-BG.COM е интернет магaзин и портал за частни обяви за цялата   територия    на        Европейски Съюз

  Люксембург   Ирландия   Дания   Австрия   Финландия   Белгия   Холандия   Великобритания   Германия   Швеция   Франция   Италия

  Испания   Гърция   Словения   Кипър   Малта   Португалия   Чехия

  Естония   Унгария   Словакия   Литва   Полша   Латвия   България

  Румъния

В рамките на тази територия  доставките ще се извършват от 3 до 10 работни дни ( нормално за 5 дни ) от датата на електронно потвърждение  от наша страна към поръчителя на посоченият имейл адрес за контакти .

 

Цената на доставка е 7.90 лв или 4.00 евро .

 

  В различни случаи оскъпяващи продукти цената за обемисти  товари  ще бъдете допълнително информирани от наша страна , след като вашата поръчка бъде оформена.

 

Всички частни обяви носят строго персонална отговорност тяхните податели за времето и начина на договаряне за доставка .

WWW.GUN-BG.COM си запазва правото да не влиза в дебати - спорове или посредничи между собственици на обяви .

 

Има ли магазин или друг търговски обект за пазаруване от WWW.GUN-BG.COM

 

Всички продукти в WWW.GUN-BG.COM са на склад в централна Европа – Aвстрия , други търговски обекти или дилъри на територията на България не са регистрирани .

 

Възможните начини на плащане?

 

Разплащане при доставка - Плащате вашата поръчка в брой, когато тя Ви бъде доставена от куриер.

(продукти над  100 евро и равностойноста в долари и лева се изисква 50% банков депозит)

 

Паричен превод - Заплащате стойността на поръчката в най-удобната за Вас банка, като използвате следните данни:

(От съображения за сигурност)

Банкова сметка ще получите на вашият и-мейл , след като поръчката ви бъде оформена окончателно с разходите за транспорт.

Всички правила са взаимствани от Български търговски закон и Европейски закон за търговия ! Този документ от 4 /четири страници/ урежда взаимоотнощенията между Клиент и Търговец .

„Bulgaria-1300” ltd                                                     Gun-Bg.com

 

С влизането си и използването на този сайт, декларирам, че съм се запознал(а) с правилата по-горе.

Продължи

Bulgarian English German Greek Russian Serbian Spanish

 www.portaotticacontessa.it,www.Ior.ro,www.DDOptics.de,LEE,Vector Optics !  IOR 1.5-8х26,2-12x36,4-28x50,5.8-40x56,12-52x56 Eliminator.:DDOptics 1.5-6x42,2.5-10x56,2.5-15x50,5-30x50

 

hiddenmenu
РЕГЛАМЕНТ-БЪЛГАРСКА БЕНЧРЕСТ ФЕДЕРАЦИЯ PDF Печат Е-поща

 

ТУРНИР ПО ПРЕЦИЗНА СТРЕЛБА /БЕНЧРЕСТ/

В КЛАСОВЕ:  “ЗАВОДСКА КАРАБИНА” И “СПОРТНА СНАЙПЕРОВА КАРАБИНА – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ”

 

Изисквания към оръжията

 

 

 

А. Клас “Ловни пушки” и “Ловни варминт пушки”.

 

 

а/ Прикладите трябва да са със стандартния ловен дизайн и форма, не повече от 2.25 инча широки. Разрешени са приклади от изкуствени материали. Прикладите трябва да са изпъкнали във всички долни повърхности, перпендикулярни на цевта.

б/ Преработване на цевите, пренагласяне на приклада и специални спусъци са разрешени. Предпазните механизми са по желание.

в/ Болтовите затворни блокове не трябва да са по-широки от 1.4 инча и не по дълги от 10.25 инча. (Това не изключва всеки сериен затворен блок). При измерването на диаметъра не се включват противооткатните пръстени, базите на оптическите мерници, предпазните механизми и други подобни.

г/ Цевта на пушката в клас “Ловен” не трябва да е по-малка от 18 инча на дължина. На разстояние до 4 инча пред челото на затворния болт, диаметърът на цевта не трябва да е повече от 1.250 инча. След 4-те инча пред челото на затворния болт, диаметъра на цевта не трябва да превишава 1,25”, като на разстояние 24 инча от челото на затворния болт диаметъра на цевта трябва да е не повече от .835 инча. Това определя цевта като конично скосена напред. Оригиналните заводски цеви могат и да не отговарят на тези параметри. Всяка подмяна или преработване на оригиналната заводска цев на пушката обаче трябва да е в съответствие с тези параметри.

д/ Не е разрешено блокирането или допълнителното укрепване на затвора или на цевта. Те трябва да са отделящи се от приклада без да му вредят. Нищо освен мерник, база за мерник и фабричните приставки не могат да се окачват на цевта. Изключение се допуска само за лента, хартия, пластмасов или друг материал, използван  за отстраняване на топлинните вълни от нагрятата цев.

е/ Методът за прикрепяне на цевта към затвора не трябва да е по-голям от 1.5 инча. Този размер включва противооткатния пръстен, цевния пръстен, цевната конзола или комбинацията от тях.

ж/ Разрешени са всякакви мерници.

з/ Пълнителят трябва да е с вместимост 2 или повече заредени патрона. Могат да се използват и карабини без пълнител, но прикладите трябва да имат отвор за пълнител. Отворът трябва да е толкова голям, че през него да може да преминава патрон за съответната пушка. В случая се има предвид стандартно снаряден патрон, подхождащ успоредно към цевта.

и/ Цевта на пушката и затвора не трябва да са изработени от едно и също парче метал.

й/ Пушката и мерникът не трябва да са по-тежки от десет (10) паунда /4,540 кг./. Клубовете могат да позволят една унция /0,028 гр./ фактор грешка при измерването. 

 

Б.  Клас „Тактически” и “Тежки варминт пушки”.

 

Всяка пушка, която има ръчен обезопасен спусъков механизъм, тежаща не повече от 13 ½ паунда /6,130 кг./ , включително мерника. Трябва да има приклад с плоска или изпъкнала полуложа и с обща ширина на приклада не повече от 3”. Цевта на оръжието трябва да е не по-малко от 18” на дължина; с диаметър на разстояние не повече от 5” от челото на затворния болт не по-голям от 1.250 инча, и с диаметър на останалата част от цевта на разстояние 5” след челото на затворния болт до дулния срез не по-голям, което би определило цевта като прав конус между точката на 5” от челото на затворния болт с диаметър 1,250” и с диаметър .9” при дулен срез на 29”. Цевта може да е закрепена на цевната кутия, на цевен блок или муфа, или комбинация от тях, на разстояние не повече от 4 инча, измерено от челото на затвора. Общата дължина на цевната кутия, цевния блок или  муфата или комбинацията от тях не трябва да превишава 14“. (Максималните размери не трябва да включват обикновените монтажи на оптическите прицели или монтажните бази). Епоксидните или еквивалентните им пластмасови свързващи съединения без отделяща се съставна част в посока 180 градуса от дъното при всяка точка на цевта и затвора при пушки от категория Varmintса разрешени. Приклади Remington 40 XB, оригинално произведени могат да бъдат използвани без преправяне, което би осъществило взаимодействие между полуложата и торбичката с пясък, така че да съществува здрава връзка.

 

В. Клас “Тежки оръжия” – бенчрест и без ограничения.

 

Всяка карабина с цев, дълга 18 или повече инча, измерена от челото на болта до дулния срез и имаща обезопасен спусъков механизъм. Тегло на оръжието – без ограничение.

 

       Г.  Клас 22LR – без ограничения.

 

       I. Допустимо е използването на следните видове подпори:

 

а/ Предна подпора – поддържа предната част на пушката; задна подпора - поддържа задната част на пушката; нито една от тях не е закрепена без възможност за отделяне за масата, пушката или една за друга. Допустимо е използването на двунога.

б/ Задна торба с пясък – торба или комбинация от торби пълни само с пясък. Трябва да може да се деформира встрани най-малко с по ¼ инч чрез обикновен натиск с пръсти във всяка една точка, освен в дънния 1 инч, който може да бъде твърд. Вертикален повдигач под торбата е позволен, стига да не позволява корекции по вертикала и хоризонтала. Той не трябва да има никакви издатини, които да се пъхат в масата  или в  торбата с пясък. Задната торба с пясък не трябва да бъде пълна с нищо друго, освен с пясък. Никакви метални материали не трябва да се използват при конструирането на торбата. Тя не трябва да бъде закрепена за предната подпора по никакъв начин.

в/ Предна торба с пясък – трябва да е такава, че пушката лесно да се движи вертикално, без допълнителни корекции на торбата. Трябва да е изработена така, че да осигурява 100% контакт с долния край на полуложата на оръжието в неговата позиция за стрелба. Обвивката и пълнежа на предната торба трябва да са според изискванията на буква „б”, описваща изискванията към задната торба. Предната торба трябва да е минимум ½ инча широка по вертикала в рамките на ширината на полуложата на оръжието.

г/Насочващи средства:

Всеки инструмент, устройство, доработка, форма или размери на всяка пушка във всеки клас, създадени или пригодени да съдействат за връщането на пушката на същото място на подпората след изстрела, при използването на което не се налага оптично прицелване с пушката след всеки изстрел, ще се счита, че представлява насочващо средство.

Забранено е използването на насочващи средства.

 

 

II. Дистанция за стрелба.

 

Дистанцията, на която са поставени мишените, е определена на 50, 100 и 200 метра.

 

III.             Мишени.

 

1. Стрелбата ще се осъществява по следните видове мишени, в зависимост от дистанцията:

 

1.1.Стандартна мишена, възприета от IBS за стрелба на 100 метра за група, означена като IBS N1. Тя трябва да има кръг за десятка с размер половин инч външен диаметър. Кръгът за девятката трябва да е с диаметър един инч. Следващите кръгове до шестицата включително трябва да са с половин инч по-големи на външен диаметър. Квадратът за прицелване трябва да е със страна един инч и да е разположен тангентно на кръга на осмицата в положение центрирано на 12 часа. Дебелината на страните на квадрата трябва да е четвърт инч. Мишената трябва да е очертана с черна линия във формата на правоъгълник с размери 3.5 х 4.75 инча, разположен на повърхност с размери 8 х 8 инча, без други обозначения, освен мишената в правоъгълника. Пристрелочна мишена, имаща същия основен дизайн, трябва да е разположена на същото табло, точно под зачетната мишена. Цялата повърхност на мишените трябва да е с размери около 8 х 16 инча. Пристрелочната мишена трябва да има обозначено по едно “S” в двата горни ъгъла на правоъгълника.

 

 

1.2. Стандартна мишена, възприета от IBS за стрелба на 200 метра за група, означена като IBS N2. Тя трябва да има кръг за десятка с размер един инч външен диаметър. Кръгът за девятката трябва да е с диаметър два инча. Следващите кръгове до шестицата включително трябва да са с един инч по-големи на външен диаметър. Квадратът за прицелване трябва да е със страна два инча и да е разположен тангентно на кръга на осмицата в положение центрирано на 12 часа. Дебелината на страните на квадрата трябва да е половин инч. Размерът на мишената за 200-метрова дистанция е около 8х8 инча с черна линия с дебелина ½ инч от ръба на мишената, без други обозначения, освен мишената в правоъгълника. Пристрелочна мишена, имаща същия основен дизайн, трябва да е разположена на същото табло, точно под зачетната мишена. Пристрелочната мишена трябва да има обозначено по едно “S” в двата горни ъгъла на правоъгълника.

1.3. Стрелба на 50 метра – стандартна мишена, одобрена от УС на ББФ.

 

2.      Мишените са закрепени здраво на мишенни щитове и са номерирани. Номерът на мишената отговаря на номера на състезателя.

 

 

 

 

IV.             Провеждане на състезанието.

 

1.      Състезанието ще се проведе в четири класа според вида на използваните карабини.

2.      Общи правила за четирите класа.

2.1. Положение за стрелба – седешком до стрелкова маса. Оръжието е подпряно на стрелкови пиедестал или пясъчни торбички. Не може да има твърда връзка между пиедестала, подпиращ полуложата и задната опора, подпираща приклада на оръжието.

2.2. Забранени са всякакви стопери на отката или приспособления, които биха върнали обратно оръжието в положение за стрелба, без да се налага оптично прицелване след всеки изстрел.

2.3. Всеки състезател изтегля индивидуален номер, под който ще се състезава. Номерът на състезателя се изписва върху мишената му.

2.4. Масите се заемат от състезателите след изтегляне на жребий.

3. Състезанието за класове А-В включва три мача на всяка от дистанциите. 3.1.Състезателите стрелят на ротационен принцип.

3.2.  Всеки мач включва:

- Неограничен брой изстрели в рамките на 5 минути върху пристрелочната мишена.

- Пет изстрела в рамките на 7 минути върху зачетната мишена.

Състезанието за Клас Г включва един мач, с пристрелочни изстрели в рамките на 5 минути и зачетни изстрели в рамките на 20 мин.

4. След приключване на стрелбата мишените се изнасят от линията на стрелбището от статистика и се предават на съдията за измерване на групите.

5. Дисквалификация на мишени и състезатели – всяка зачетна мишена, върху очертанията на която в рамките на кръговете и прицелния квадрат, има повече или по-малко от необходимия брой попадения, ще бъде дисквалифицирана. Състезателят няма да участва в класирането за съответния мач.

 

V.                Команди.

 

1. На първия мач за деня основните инструкции ще бъдат оповестявани от стрелбищния офицер примерно със следните думи: “Реферите ще проверяват внимателно параметрите на пушките и опорите. Пушка, която излиза извън определените параметри, или нерегламентирани опори, са основание за дисквалификация”.

2.1.Команди за обезопасяване на оръжието:

2.1.“Незабавно прекратете огъня – отключете болтовете /респект. заключете предпазителите – за полуавтоматичните карабини/”- ако по време на мач възникне спешна ситуация, изискваща незабавно преустановяване на стрелбата. Това ще обезопаси пушките без да се налага да се екстрадира патрона от патронника. Командата ше се издава и изпълнява с такава спешност, че няма да има възможност пушката да произведе изстрел.

2.2.“Задръжте огъня – изпразнете пушката чрез стрелба или чрез сваляне /изпразване/ на пълнителя или екстракция на патрона” - ако възникне причина, която да налага временно преустановяване на огъня.

 

3. Всички състезатели трябва да са освободили масите преди мишените да се снемат за отчитане на резултата.

4. Всяко време, загубено поради прекъсване на стрелбата, няма да се отчита допълнително на стрелците.

5. Преди всеки мач стрелбищният офицер обявява следното : “ Това е мач номер ..., - Това е пет-изстрелна серия на 100 метра. Дадени са ви седем минути за стрелба. Две минути преди времето ви за стрелба да изтече, започва обратно броене. Обратното броене ще започне така: 2 минути, 1 минута, 30 секунди, 15 секунди, 10 секунди, 5 секунди, преустановете огъня”. След това стрелбищният офицер подава следните команди в следния ред, с около 5 секунди интервал между отделните команди: “Готови от дясно, готови от ляво, поставете болтовете, готови на стрелковата линия, започнете стрелбата”.

  1. Всички затвори трябва да са в отворена позиция и болтовете да са издърпани в задно положение без в прозореца за пълнене да има патрон, или пък в патронника да има патрон, /респ. да не е поставен /или да е изпразнен/ пълнителя на полуавтоматичните карабини/ докато стрелбищният офицер не подаде команда “Започнете стрелбата”.
  2. Болтовете ще бъдат постоянно извадени от пушките, а полуавтоматичните карабини – без патрон в патронника, със снет /празен/ пълнител и на предпазител по време на турнира, освен когато стрелбищният офицер подаде съответните команди.
  3. Когато времето за стрелба свърши или когато и последният състезател е приключил стрелбата си, което може да се случи и преди изтичането на времето за стрелба, стрелбищният офицер подава следната команда : “Прекратете огъня и обезопасете оръжията – Извадете болтовете ­ - Освободете масите”.

 

 

VI.             Отчитане на резултата.

И за трите класа А-В за всяка от дистанциите – групите се измерват в ъглови минути на 100 и 200 метра, както следва:

 

а/ Измерванията на групите се осъществяват чрез метода, одобрен от ББФ в мерна единица – десета от милиметъра. Групата се измерва от крайните външни ръбове на двете най-отдалечени една от друга пробойни. Резултатът се намалява с размера на използвания калибър и се получава зачетния размер на групата.

б/ Всяко отчитане  ще е според размера на групата, от център  до център на най-отдалечените един от друг изстрели.

 

Процедурата е следната:

-          Веднага след приключването на мача, трябва да се проверят мишените и да се преброят дупките от куршумите върху мишената.

-          Ако броят им е по-малко или повече от допустимото, съответната мишена се носи на официалния преброител за окончателно мнение.

 

Класирането ще бъде по класове оръжия за всяка от дистанциите. За да се осъществи класиране в клас на всяка от дистанцииите, са необходими минимум двама състезатели.

Отчитането на резултата в Клас Г е по брой точки на зачетните мишени.

 

VII.          Равни резултати.

 

 Ако по средноаритметичен резултат от трите мача в един клас и дистанция двама или повече от състезателите  имат равен резултат, губи състезателят, който е отбелязал по-голяма група в който и да е от трите мача.

 

 

VIII.   Награди.

 

За всеки от класовете и дистанциите за стрелба на състезанието се определят следните места за класиране и награди:

  1. Определят се трима победители от първо до трето място. Наградите са следните:

а/ За първо място – златен медал и грамота.

б/ За второ място –  сребърен медал и грамота.

в/ За трето място – бронзов медал и грамота.

  1. Награждаването става непосредствено след приключването на стрелбата на съответната дистанция.

 

 

 

IX. Мерки за безопасност.

 

1. Заемане на масите.

а/ Никой няма право да сяда, или да е в радиус по-малко от 1,5 метра от която и да е маса, по време на смяна на мишените, докато стрелбищният офицер не подаде команда “Състезателите могат да заемат местата си на масите”.

б/  Поставянето на пушките на опорите между мачовете е позволено при условие, че оръжието е обезопасено. За това са отговорни домакините на стрелбището

 

2. Обезопасяване на оръжията.

Всички затвори трябва да са отворени и болтовете да са извадени, а полуавтоматичните карабини – на предпазител и със свален /празен/ пълнител, освен на стрелковата линия между съответните команди на стрелбищния офицер.

 

3. Стрелба.

а/ Никакъв изстрел не трябва да бъде произвеждан преди командата “Започнете огъня” или след командата “Преустановете огъня”.

б/ Състезател, който е произвел изстрел преди командата “Започнете огъня” или след командата “Преустановете огъня”, се дисквалифицира за всички мачове на турнира.

 

4. Позиция на дулото.

Дулото на всяка пушка на стрелковата позиция трябва да е пред предния ръб на масата, на която е поставена.

 

5. Команди за тревога.

Всички състезатели трябва незабавно да изпълнят командата “Преустановете огъня” и да започнат да стрелят отново едва когато се даде команда “Възстановете огъня”. Ако се налага преустановяване на огъня, времето, през което стрелбата е спряна, не се причислява към времето за съответната смяна. Към оставащото за съответната смяна време се добавя компенсация от една минута.

 

6. Хора извън стрелбището.

По време на състезания, никой освен персонала на стрелбището или реферите, няма право да навлиза в стрелбището. Всеки състезател, който наруши това правило, ще бъде дисквалифициран.

 

7. Алкохол.

Не се допуска консумирането на никакъв алкохол и наркотични средства в района на стрелбището, както от състезателите, така и от гостите. Нарушителите се отстраняват от стрелбището от стрелбищния офицер.

 

X. Място на провеждане и програма.

 

Турнирът ще се проведе на стрелкови комплекс „Диана” – гр. Хасково, както следва:

 

  1. На 23.04.10 – тренировъчна стрелба на дистанция 50 и 100 метра. При брой записани участници, който би затруднил пропускателната способност на стрелбището, може да бъде решено започване на състезателните стрелби на дистанция 100 метра.
  2. На 24.04.10 - състезателна стрелба – 50 и 100 метра. При възможност - начало на стрелбите на 200 метра.
  3. На 25.04.10 - състезателна стрелба –  200 метра.

 

Адрес: гр. Хасково, непосредствено след детелината по главния път за Свиленград

 

 

Начало на инструктажа: 09.00 ч. на 24.04.10 и 25.04.10.

Начало на стрелбата: 9,30 ч. на 23.04.10, 24.04.10 и 25.04.10.

 

XI.Такси.

 

Такса за участие – 20 лв. на състезател на дистанция.

Такса за стрелбище – 20 лв. на състезател на ден.

 

XII. Телефони за контакти и записвания:

0899 90 45 18 – Светозар Стефанов, tompsuna@hotmail.com

 

Изготвил регламента:

 

Управителен съвет на БЪЛГАРСКА БЕНЧРЕСТ ФЕДЕРАЦИЯ

 
Обяви по категории
Последно видяхте
 
 
 
GUN-BG.COM
наши партньори: списание Български ловец, клуб Шампионите Wing Chun , списание Ловът .
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
 
 
мерник, оптически, бързомер, пистолет, пушка, револвер, карабина, автомат, снайпер, въздушно оръжие, далекомер, обхват, бинокъл, нож , ловни, тактически, облекло, обувки, фенерче, белезници, патрон, Арсенал, целеви, спрей, палка, бронежилетка, слушалки, очила, стрелба, цев, армия, куршум, каска , електрошок, боеприпаси, Riflescopes, Gun, Red Dot, guns, Bulgaria, pistol, revolver, rifle, carbine, submachine-gun, sniper, combat, air, gas, range, broker, safety-vault, gun-workshop, grenade, bomb, mine, fireworks, scope, binocular, knife, hunting, tactical, garment, shoes, flashlight, handcuffs, cartridge, course, arsenal, target, spray, baton, body-armour, trade, headsets, over-and-under, goggles, shooting, barrel, army, bullet, helmet, shot, electroshock, side-by-side, ammunition